Serwis wykorzystuje pliki cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Polityka prywatności
Centrum Folkloru Polskiego Karolin

Czego szukasz?

Zakup trzech autokarów na potrzeby działalności Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego

Inwestycję pn. „Zakup trzech autokarów na potrzeby działalności Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego” zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Łączny koszt realizacji zadania: 5 758 230,24 zł

W ramach zadania zakupiono trzy autokary na potrzeby działalności Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego. Autokary umożliwiają przemieszczanie się Zespołu po całym kraju i poza jego granicami w celu realizacji działalności statutowej, jednocześnie zapewniając artystom odpowiedni komfort w trakcie podróży na koncerty.

„Adaptacja budynków w Ząbkach na potrzeby utworzenia policealnego studium wokalno-tanecznego przez PZLPiT "Mazowsze" - etap I dokumentacja przedprojektowa”

Inwestycja pn. „Adaptacja budynków w Ząbkach na potrzeby utworzenia policealnego studium wokalno-tanecznego przez PZLPiT "Mazowsze" - etap I dokumentacja przedprojektowa” zrealizowana została przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Łączny koszt realizacji zadania: 67 650,00 zł

Płatne z budżetu Województwa Mazowieckiego – 67 650,00 zł

W ramach inwestycji opracowano dokumentację przedprojektową w zakresie wykonanej ekspertyzy budowlanej obejmującej ocenę techniczną elementów budynków, inwentaryzację architektoniczno-budowlaną obiektów dawnego szpitala zlokalizowanego w Ząbkach przy ul. Rychlińskiego, wnioski i zalecenia wraz z oszacowaniem kosztów robót budowlanych wynikających z ekspertyzy, niezbędnych na potrzeby utworzenia policealnego studium wokalno-tanecznego przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

„Zakup kompletu pokryw kanałów technicznych do sali widowiskowej”

Inwestycja pn. „Zakup kompletu pokryw kanałów technicznych do sali widowiskowej” zrealizowana została przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Łączny koszt realizacji zadania: 73 677,00 zł

Płatne z budżetu Województwa Mazowieckiego – 73 677,00 zł

W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano komplet pokryw kanałów technicznych do sali widowiskowej. Wymiana uszkodzonych pokryw kanałów technicznych zapewniła bezpieczeństwo artystom i pozostałym pracownikom PZLPiT „Mazowsze”, a także widzom przebywającym w sali widowiskowej.

Zakup i dostawa zestawu cyfrowej konsolety audio wraz z rackiem przyłączeniowym i skrzyniami transportowymi

Inwestycję pn. „Zakup i dostawa zestawu cyfrowej konsolety audio wraz z rackiem przyłączeniowym i skrzyniami transportowymi” Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Łączny koszt realizacji zadania: 442 185,00 zł

Płatne ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 159 717,22 zł w ramach umowy nr 01118/21/FPK/DEK

Płatne z budżetu Województwa Mazowieckiego – 282 467,78 zł

W ramach zadania zakupiono zestaw cyfrowej konsolety audio wraz z rackiem przyłączeniowym i skrzyniami transportowymi.

Konsoleta umożliwiła prowadzenie działalności statutowej Zespołu oraz poprawiła jakość prezentowanych koncertów. Możliwość miksowania ponad stu kanałów pozwala na realizację bardzo zaawansowanych i wymagających produkcji. Ponadto, kompatybilność z systemem wyjazdowym jeszcze bardziej rozszerzyła możliwości produkcyjne.

Zadanie pn. „Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem, niezbędnych do doposażenia przenośnych stanowisk pracy dla pracowników pracujących w systemie zdalnym”

Zadanie pn. „Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem, niezbędnych do doposażenia przenośnych stanowisk pracy dla pracowników pracujących w systemie zdalnym” zrealizowane zostało przy  pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego 

Łączny koszt realizacji zadania: 97 912,31 zł

Płatne z budżetu Województwa Mazowieckiego – 97 912,31 zł

Realizacja zadania pozwoliła zakupić przez zespół „Mazowsze” 14 sztuk przenośnych zestawów  komputerowych w które zostali doposażeni pracownicy pracujący w systemie pracy zdalnej.

Zadanie pn. „Modernizacja przepompowni ścieków z montażem systemu monitoringu”

Zadanie pn. „Modernizacja przepompowni ścieków z montażem systemu monitoringu” zostało zrealizowane w 2020 roku przy pomocy dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Łączny koszt realizacji zadania: 56 567,70 zł

Płatne z budżetu Województwa Mazowieckiego – 56 567,70 zł

W wyniku realizacji zadania wykonane zostały roboty modernizujące przepompownię ścieków wraz z montażem monitoringu. Wymiana zaworów, pomp i automatyki pozwala na ciągłe odprowadzanie nieczystości płynnych z następujących obiektów: Pałac, Wawel, Bursa, Domek Myśliwski należących do Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego.  Natomiast montaż systemu monitoringu pracy urządzeń gwarantuje ich nieprzerwane działanie i właściwą konserwację z możliwością natychmiastowego powiadamiania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji.