Serwis wykorzystuje pliki cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Polityka prywatności
Centrum Folkloru Polskiego Karolin

Czego szukasz?

Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury

Zadanie zrealizowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł: 736 870,00 zł brutto.

Zadanie polegało na zakupie dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im T. Sygietyńskiego na potrzeby statutowe, 2 sztuk samochodów dostawczych typu furgon 2-miejscowych oraz 1 sztuki samochodu osobowego typu bus 20-miejscowego.

„Blask Mazowsza” – zakup ekranu horyzontalnego wraz z systemem obsługi.

Projekt zrealizowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Łączny koszt realizacji projektu wyniósł: 897 423,47 zł brutto.

W ramach projektu zakupiono multimedialny ekran LED wraz z konstrukcją, media serwerem, skrzyniami transportowymi, montażem i transportem, czyli osprzętem oraz systemem potrzebnym do codziennego użytkowania wymienionego ekranu

Wymiana i modernizacja systemu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku "Sala Widowiskowa"

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł: 470 000,00 zł brutto.

Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlano-montażowych, dzięki którym został wymieniony i zmodernizowany istniejący system oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w budynku „Sala Widowiskowa” w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z przepisami przeciwpożarowymi.

Zakup i dostawa systemu nagłośnieniowego

Zadanie zrealizowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł: 2 594 986,35 zł brutto.

W ramach zadania zakupiono system nagłośnieniowy składający się m.in. z głośników wyrównywanych liniowo, punktowych źródeł dźwięku, cyfrowego systemu dystrybucji sygnałów, akcesoriów do ringgingu oraz skrzyń transportowych. Nowy system umożliwił profesjonalny odbiór granych koncertów przez widownię, jak i również granie koncertów w dużo większych przestrzeniach niż było to możliwe dotychczas.

Budowa amfiteatru – etap I dokumentacja przedprojektowa

Zadanie zrealizowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Łączny koszt realizacji etapu zadania w 2023 roku wyniósł: 70 000,00 zł brutto.

W ramach etapu zadania w 2023 roku opracowana została dokumentacja przedprojektowa (koncepcja) w zakresie planowanej budowy amfiteatru na terenie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie – projekt koncepcyjny wraz z opracowaniem projektu zagospodarowania terenu oraz szacunkowych kosztów realizacji inwestycji. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku, wówczas zostaną osiągnięte jego wszystkie rezultaty.

Zakup i wdrożenie sieci bezprzewodowej (WiFi) wraz z rozbudową i aktualizacją infrastruktury serwerowej

Dofinansowano ze środków Funduszu Promocji i Kultury

Zakup i wdrożenie sieci bezprzewodowej (WiFi) wraz z rozbudową i aktualizacją infrastruktury serwerowej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego„Zakup i wdrożenie sieci bezprzewodowej (WiFi) wraz z rozbudową i aktualizacją infrastruktury serwerowej” oraz zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Łączny koszt realizacji zadania: 494 723,12 zł

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w wysokości 212 431,01 zł w ramach umowy nr 01341/22/FPK/DEK

Płatne z budżetu Województwa Mazowieckiego – 263 623,92 zł
Płatne ze środków własnych PZLPiT „Mazowsze” – 18 668,19 zł

Zadanie polega na zakupie i wdrożeniu sieci bezprzewodowej (WiFi) wraz z rozbudową i aktualizacją infrastruktury serwerowej. Pozwoli to na oferowanie widzom, kontrahentom i gościom Zespołu najwyższej jakości usług w zakresie bezprzewodowego korzystania z sieci Internet, przy jednoczesnej gwarancji bezpieczeństwa. Przyczyni się również do lepszej efektywności wykonywanej pracy przez osoby zatrudnione w PZLPiT „Mazowsze” oraz pozwoli na dokumentowanie dla przyszłych pokoleń aktualnie wykonywanej pracy przez artystów Zespołu.

Zakup instrumentów muzycznych

Dofinansowano ze środków budżetu państwa.

Dotacja celowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zakup instrumentów muzycznych

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup instrumentów muzycznych” oraz zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Łączny koszt realizacji zadania: 322 000,00 zł

Płatne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 161 000,00 zł w ramach umowy nr 38/DF-V/AJ/2022

Płatne z budżetu Województwa Mazowieckiego – 161 000,00 złZadanie polega na zakupie instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami dla podstawowej obsady muzyków orkiestry. Głównym Celem zadania jest doposażenie Zespołu „Mazowsze” w wysokiej jakości instrumenty wraz z akcesoriami. Nowe, niezbędne do prowadzenia działalności, profesjonalne instrumenty ułatwią grę muzykom oraz pozwolą na podniesienie poziomu artystycznego wykonywanych przez Zespół "Mazowsze" utworów.

Zakup trzech autokarów na potrzeby działalności Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego

Inwestycję pn. „Zakup trzech autokarów na potrzeby działalności Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego” zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Łączny koszt realizacji zadania: 5 758 230,24 zł

W ramach zadania zakupiono trzy autokary na potrzeby działalności Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego. Autokary umożliwiają przemieszczanie się Zespołu po całym kraju i poza jego granicami w celu realizacji działalności statutowej, jednocześnie zapewniając artystom odpowiedni komfort w trakcie podróży na koncerty.

„Adaptacja budynków w Ząbkach na potrzeby utworzenia policealnego studium wokalno-tanecznego przez PZLPiT "Mazowsze" - etap I dokumentacja przedprojektowa”

Inwestycja pn. „Adaptacja budynków w Ząbkach na potrzeby utworzenia policealnego studium wokalno-tanecznego przez PZLPiT "Mazowsze" - etap I dokumentacja przedprojektowa” zrealizowana została przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Łączny koszt realizacji zadania: 67 650,00 zł

Płatne z budżetu Województwa Mazowieckiego – 67 650,00 zł

W ramach inwestycji opracowano dokumentację przedprojektową w zakresie wykonanej ekspertyzy budowlanej obejmującej ocenę techniczną elementów budynków, inwentaryzację architektoniczno-budowlaną obiektów dawnego szpitala zlokalizowanego w Ząbkach przy ul. Rychlińskiego, wnioski i zalecenia wraz z oszacowaniem kosztów robót budowlanych wynikających z ekspertyzy, niezbędnych na potrzeby utworzenia policealnego studium wokalno-tanecznego przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

„Zakup kompletu pokryw kanałów technicznych do sali widowiskowej”

Inwestycja pn. „Zakup kompletu pokryw kanałów technicznych do sali widowiskowej” zrealizowana została przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Łączny koszt realizacji zadania: 73 677,00 zł

Płatne z budżetu Województwa Mazowieckiego – 73 677,00 zł

W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano komplet pokryw kanałów technicznych do sali widowiskowej. Wymiana uszkodzonych pokryw kanałów technicznych zapewniła bezpieczeństwo artystom i pozostałym pracownikom PZLPiT „Mazowsze”, a także widzom przebywającym w sali widowiskowej.

Zakup i dostawa zestawu cyfrowej konsolety audio wraz z rackiem przyłączeniowym i skrzyniami transportowymi

Inwestycję pn. „Zakup i dostawa zestawu cyfrowej konsolety audio wraz z rackiem przyłączeniowym i skrzyniami transportowymi” Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Łączny koszt realizacji zadania: 442 185,00 zł

Płatne ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 159 717,22 zł w ramach umowy nr 01118/21/FPK/DEK

Płatne z budżetu Województwa Mazowieckiego – 282 467,78 zł

W ramach zadania zakupiono zestaw cyfrowej konsolety audio wraz z rackiem przyłączeniowym i skrzyniami transportowymi.

Konsoleta umożliwiła prowadzenie działalności statutowej Zespołu oraz poprawiła jakość prezentowanych koncertów. Możliwość miksowania ponad stu kanałów pozwala na realizację bardzo zaawansowanych i wymagających produkcji. Ponadto, kompatybilność z systemem wyjazdowym jeszcze bardziej rozszerzyła możliwości produkcyjne.

Zadanie pn. „Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem, niezbędnych do doposażenia przenośnych stanowisk pracy dla pracowników pracujących w systemie zdalnym”

Zadanie pn. „Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem, niezbędnych do doposażenia przenośnych stanowisk pracy dla pracowników pracujących w systemie zdalnym” zrealizowane zostało przy  pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego 

Łączny koszt realizacji zadania: 97 912,31 zł

Płatne z budżetu Województwa Mazowieckiego – 97 912,31 zł

Realizacja zadania pozwoliła zakupić przez zespół „Mazowsze” 14 sztuk przenośnych zestawów  komputerowych w które zostali doposażeni pracownicy pracujący w systemie pracy zdalnej.

Zadanie pn. „Modernizacja przepompowni ścieków z montażem systemu monitoringu”

Zadanie pn. „Modernizacja przepompowni ścieków z montażem systemu monitoringu” zostało zrealizowane w 2020 roku przy pomocy dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Łączny koszt realizacji zadania: 56 567,70 zł

Płatne z budżetu Województwa Mazowieckiego – 56 567,70 zł

W wyniku realizacji zadania wykonane zostały roboty modernizujące przepompownię ścieków wraz z montażem monitoringu. Wymiana zaworów, pomp i automatyki pozwala na ciągłe odprowadzanie nieczystości płynnych z następujących obiektów: Pałac, Wawel, Bursa, Domek Myśliwski należących do Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego.  Natomiast montaż systemu monitoringu pracy urządzeń gwarantuje ich nieprzerwane działanie i właściwą konserwację z możliwością natychmiastowego powiadamiania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji.