Serwis wykorzystuje pliki cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Polityka prywatności
Centrum Folkloru Polskiego Karolin

Czego szukasz?

„Blask Mazowsza” – zakup ekranu horyzontalnego wraz z systemem obsługi.

Projekt zrealizowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Łączny koszt realizacji projektu wyniósł: 897 423,47 zł brutto.

W ramach projektu zakupiono multimedialny ekran LED wraz z konstrukcją, media serwerem, skrzyniami transportowymi, montażem i transportem, czyli osprzętem oraz systemem potrzebnym do codziennego użytkowania wymienionego ekranu

Wymiana i modernizacja systemu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku "Sala Widowiskowa"

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł: 470 000,00 zł brutto.

Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlano-montażowych, dzięki którym został wymieniony i zmodernizowany istniejący system oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w budynku „Sala Widowiskowa” w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z przepisami przeciwpożarowymi.

Zakup i dostawa systemu nagłośnieniowego

Zadanie zrealizowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł: 2 594 986,35 zł brutto.

W ramach zadania zakupiono system nagłośnieniowy składający się m.in. z głośników wyrównywanych liniowo, punktowych źródeł dźwięku, cyfrowego systemu dystrybucji sygnałów, akcesoriów do ringgingu oraz skrzyń transportowych. Nowy system umożliwił profesjonalny odbiór granych koncertów przez widownię, jak i również granie koncertów w dużo większych przestrzeniach niż było to możliwe dotychczas.

Budowa amfiteatru – etap I dokumentacja przedprojektowa

Zadanie zrealizowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Łączny koszt realizacji etapu zadania w 2023 roku wyniósł: 70 000,00 zł brutto.

W ramach etapu zadania w 2023 roku opracowana została dokumentacja przedprojektowa (koncepcja) w zakresie planowanej budowy amfiteatru na terenie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie – projekt koncepcyjny wraz z opracowaniem projektu zagospodarowania terenu oraz szacunkowych kosztów realizacji inwestycji. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku, wówczas zostaną osiągnięte jego wszystkie rezultaty.

Zakup i wdrożenie sieci bezprzewodowej (WiFi) wraz z rozbudową i aktualizacją infrastruktury serwerowej

Dofinansowano ze środków Funduszu Promocji i Kultury

Zakup i wdrożenie sieci bezprzewodowej (WiFi) wraz z rozbudową i aktualizacją infrastruktury serwerowej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego„Zakup i wdrożenie sieci bezprzewodowej (WiFi) wraz z rozbudową i aktualizacją infrastruktury serwerowej” oraz zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Łączny koszt realizacji zadania: 494 723,12 zł

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w wysokości 212 431,01 zł w ramach umowy nr 01341/22/FPK/DEK

Płatne z budżetu Województwa Mazowieckiego – 263 623,92 zł
Płatne ze środków własnych PZLPiT „Mazowsze” – 18 668,19 zł

Zadanie polega na zakupie i wdrożeniu sieci bezprzewodowej (WiFi) wraz z rozbudową i aktualizacją infrastruktury serwerowej. Pozwoli to na oferowanie widzom, kontrahentom i gościom Zespołu najwyższej jakości usług w zakresie bezprzewodowego korzystania z sieci Internet, przy jednoczesnej gwarancji bezpieczeństwa. Przyczyni się również do lepszej efektywności wykonywanej pracy przez osoby zatrudnione w PZLPiT „Mazowsze” oraz pozwoli na dokumentowanie dla przyszłych pokoleń aktualnie wykonywanej pracy przez artystów Zespołu.

Zakup instrumentów muzycznych

Dofinansowano ze środków budżetu państwa.

Dotacja celowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zakup instrumentów muzycznych

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup instrumentów muzycznych” oraz zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Łączny koszt realizacji zadania: 322 000,00 zł

Płatne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 161 000,00 zł w ramach umowy nr 38/DF-V/AJ/2022

Płatne z budżetu Województwa Mazowieckiego – 161 000,00 złZadanie polega na zakupie instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami dla podstawowej obsady muzyków orkiestry. Głównym Celem zadania jest doposażenie Zespołu „Mazowsze” w wysokiej jakości instrumenty wraz z akcesoriami. Nowe, niezbędne do prowadzenia działalności, profesjonalne instrumenty ułatwią grę muzykom oraz pozwolą na podniesienie poziomu artystycznego wykonywanych przez Zespół "Mazowsze" utworów.

Zakup trzech autokarów na potrzeby działalności Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego

Inwestycję pn. „Zakup trzech autokarów na potrzeby działalności Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego” zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Łączny koszt realizacji zadania: 5 758 230,24 zł

W ramach zadania zakupiono trzy autokary na potrzeby działalności Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego. Autokary umożliwiają przemieszczanie się Zespołu po całym kraju i poza jego granicami w celu realizacji działalności statutowej, jednocześnie zapewniając artystom odpowiedni komfort w trakcie podróży na koncerty.

„Adaptacja budynków w Ząbkach na potrzeby utworzenia policealnego studium wokalno-tanecznego przez PZLPiT "Mazowsze" - etap I dokumentacja przedprojektowa”

Inwestycja pn. „Adaptacja budynków w Ząbkach na potrzeby utworzenia policealnego studium wokalno-tanecznego przez PZLPiT "Mazowsze" - etap I dokumentacja przedprojektowa” zrealizowana została przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Łączny koszt realizacji zadania: 67 650,00 zł

Płatne z budżetu Województwa Mazowieckiego – 67 650,00 zł

W ramach inwestycji opracowano dokumentację przedprojektową w zakresie wykonanej ekspertyzy budowlanej obejmującej ocenę techniczną elementów budynków, inwentaryzację architektoniczno-budowlaną obiektów dawnego szpitala zlokalizowanego w Ząbkach przy ul. Rychlińskiego, wnioski i zalecenia wraz z oszacowaniem kosztów robót budowlanych wynikających z ekspertyzy, niezbędnych na potrzeby utworzenia policealnego studium wokalno-tanecznego przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

„Zakup kompletu pokryw kanałów technicznych do sali widowiskowej”

Inwestycja pn. „Zakup kompletu pokryw kanałów technicznych do sali widowiskowej” zrealizowana została przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Łączny koszt realizacji zadania: 73 677,00 zł

Płatne z budżetu Województwa Mazowieckiego – 73 677,00 zł

W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano komplet pokryw kanałów technicznych do sali widowiskowej. Wymiana uszkodzonych pokryw kanałów technicznych zapewniła bezpieczeństwo artystom i pozostałym pracownikom PZLPiT „Mazowsze”, a także widzom przebywającym w sali widowiskowej.

Zakup i dostawa zestawu cyfrowej konsolety audio wraz z rackiem przyłączeniowym i skrzyniami transportowymi

Inwestycję pn. „Zakup i dostawa zestawu cyfrowej konsolety audio wraz z rackiem przyłączeniowym i skrzyniami transportowymi” Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Łączny koszt realizacji zadania: 442 185,00 zł

Płatne ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 159 717,22 zł w ramach umowy nr 01118/21/FPK/DEK

Płatne z budżetu Województwa Mazowieckiego – 282 467,78 zł

W ramach zadania zakupiono zestaw cyfrowej konsolety audio wraz z rackiem przyłączeniowym i skrzyniami transportowymi.

Konsoleta umożliwiła prowadzenie działalności statutowej Zespołu oraz poprawiła jakość prezentowanych koncertów. Możliwość miksowania ponad stu kanałów pozwala na realizację bardzo zaawansowanych i wymagających produkcji. Ponadto, kompatybilność z systemem wyjazdowym jeszcze bardziej rozszerzyła możliwości produkcyjne.

Zadanie pn. „Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem, niezbędnych do doposażenia przenośnych stanowisk pracy dla pracowników pracujących w systemie zdalnym”

Zadanie pn. „Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem, niezbędnych do doposażenia przenośnych stanowisk pracy dla pracowników pracujących w systemie zdalnym” zrealizowane zostało przy  pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego 

Łączny koszt realizacji zadania: 97 912,31 zł

Płatne z budżetu Województwa Mazowieckiego – 97 912,31 zł

Realizacja zadania pozwoliła zakupić przez zespół „Mazowsze” 14 sztuk przenośnych zestawów  komputerowych w które zostali doposażeni pracownicy pracujący w systemie pracy zdalnej.

Zadanie pn. „Modernizacja przepompowni ścieków z montażem systemu monitoringu”

Zadanie pn. „Modernizacja przepompowni ścieków z montażem systemu monitoringu” zostało zrealizowane w 2020 roku przy pomocy dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Łączny koszt realizacji zadania: 56 567,70 zł

Płatne z budżetu Województwa Mazowieckiego – 56 567,70 zł

W wyniku realizacji zadania wykonane zostały roboty modernizujące przepompownię ścieków wraz z montażem monitoringu. Wymiana zaworów, pomp i automatyki pozwala na ciągłe odprowadzanie nieczystości płynnych z następujących obiektów: Pałac, Wawel, Bursa, Domek Myśliwski należących do Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego.  Natomiast montaż systemu monitoringu pracy urządzeń gwarantuje ich nieprzerwane działanie i właściwą konserwację z możliwością natychmiastowego powiadamiania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji.