Serwis wykorzystuje pliki cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Polityka prywatności
Centrum Folkloru Polskiego Karolin

Czego szukasz?

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • część nagrań wideo nie posiada napisów,
 • większość multimediów i plików audio nie posiada treści alternatywnych,
 • większość multimediów nie posiada audiodeskrypcji,
 • niektóre komunikaty o stanie mogą być niedostępne dla technologii asystujących,
 • na niektórych podstronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • nie zastosowano etykiet lub nie są opisane,
 • występują błędy w oznaczeniu języka lub brak oznaczeń,
 • strona nie ma wersji kontrastowej.

WYŁĄCZENIA

 • mapy wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 01.06.2022.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 07.06.2022
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Pasieczna
 • E-mail: info@mazowsze.waw.pl
 • Telefon: (+48) 22 208 81 07
 • Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie wyżej wymienionych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26
 • E-mail organu odwoławczego: urzad_marszalkowski@mazovia.pl
 • Telefon: (+48) 22 597 91 00, czynny w godz. 8.00-16.00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Najłatwiej dojechać do Sali widowiskowej Zespołu „Mazowsze” samochodem lub autokarem. Najbliższy transport publiczny to przystanek kolejowy WKD Otrębusy, oddalony o około 1 km od obiektu.

Sala Widowiskowa PZLPIT „Mazowsze” jest budynkiem użyteczności publicznej, zlokalizowany przy ul. Świerkowej 2 w Otrębusach, wraz z parkingiem naziemnym, na który jest wjazd od ulicy Malinowej.

WEJŚCIE DO BUDYNKU

Wejście główne do budynku znajduje się przy parkingu głównym. Jest wyposażone w schody jak również podjazd dla wózków. Do przedsionka budynku prowadzą 3 pary szerokich drzwi, następnie przechodzimy przez kolejne drzwi już do samego foyer . W bezpośredniej bliskości wejścia głównego do budynku znajdują się wydzielone i oznakowane miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. 

Budynek Sali widowiskowej przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo, osób niewidzących oraz słabowidzących. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych. Budynek posiada dwie kondygnacje naziemne i jedną podziemną.

DRZWI, KORYTARZE, SCHODY, WINDA, PORUSZANIE SIĘ PO BUDYNKU, SZATNIA, HOL GŁÓWNY

 • Poruszanie się po budynku przez osoby z niepełnosprawnością motoryczną

Na poziomie 0 na przeciwko drzwi wejściowych z lewej i prawej strony znajdują się wejścia do Sali widowiskowej. Na tym poziomie niema żadnych utrudnień w przemieszczaniu się osoby niepełnosprawnej.

Trzon komunikacji pionowej znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego wewnątrz budynku i jest wyposażony w windę dostosowaną do użytku przez osoby niepełnosprawne. Na lewo od wejścia głównego wewnątrz budynku znajduje się toaleta z przewijakiem przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Ułatwiony dostęp do Sali widowiskowej dla osób z niepełnosprawnością ruchową jest możliwy z dolnego foyer.na którym też po obu stronach znajduje się szatnia z ossługą.

Na poziom 1 osoba niepełnosprawna może dostać się windom znajdującą się po prawej stronie od wejścia. Na poziomie 1 znajduje się restauracja , toaleta na samym końcu po prawej stronie, dwa wejścia na sale widowiskową również po prawej stronie . Po lewej stronie jest duże wyjście na taras.

Na każdym wydarzeniu są obecne osoby z obsługi widza , które są przeszkolone i pomagają w ewentualnych problemach przemieszczania się osób niepełnosprawnych tj. szatnia, usadzenie na Sali .

W budynku przestrzenie komunikacyjne są szerokie.

Z uwagi na warunki techniczne liczba miejsc na sali dostępnych dla osób niepełnosprawnych ruchowo jest ograniczona.

KASA BILETOWA, TOALETY, EKSPOZYCJA

Kasa biletowa nie posiada pętli indukcyjnej. Pomieszczenie kasjerów oddzielone jest szybą. Przedsionek budynku z okienkami kasowymi nie jest wygłuszony. Przy okienkach kasjerów są umieszczone mikrofony i szuflady na bilety.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością motoryczną,oraz przewijakiem jest dostępna na poziomie 0.

Wszystkie wejścia do pomieszczeń nie mają progów. W budynku brak różnic poziomów korytarzy i pomieszczeń. Początek i koniec schodów są oznakowane w sposób kontrastowy.

ELEMENTY KOMUNIKACYJNO-INFORMACYJNE

W Budynku są oznaczenia tekstem pisanym : wejście, wyjście, toalety itp. Brak wskazówek dotyczących poruszania się po budynku w formie tabliczek informacyjnych z piktogramami oraz audiodeskrypcji. Brak tyflomap oraz podpisów budynku i sal w alfabecie Braille’a.

INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z TŁUMACZENIA JĘZYKA MIGOWEGO NA MIEJSCU LUB ONLINE

Nie zapewniamy usługi tłumacza migowego.
Nie zapewniamy usługi tłumaczenia wideo na język migowy.

INFORMACJE DODATKOWE

Całkowitą dostępność strony internetowej Sali Widowiskowej Zespołu „Mazowsze” zapewni dodanie nowych funkcjonalności. Nowoczesny, intuicyjny i dostępny serwis www jest jednym z naszych priorytetów.

Jeśli w opisie Sali Widowiskowej Zespołu „Mazowsze” nie znaleźli Państwo informacji, której potrzebują, prosimy o kontakt z Katarzyną Pasieczną
e-mail: info@mazowsze.waw.pl, telefon: (+48) 22 208 81 07. Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Katarzyną Pasieczną – e-mail: info@mazowsze.waw.pl, telefon: (+48) 22 208 81 07.

APLIKACJE MOBILNE

Sala Zespołu „Mazowsze” nie posiada aplikacji mobilnych.