Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach

Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez  odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach

Nazwa projektu: „Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez  odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach”.
Beneficjent: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego.
Całkowita wartość projektu: 20 416 409,64 zł wartość dofinansowania: 13 208 490,31 zł.


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.


Opis projektu:

Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie dostępności infrastruktury kultury oraz wzrost uczestnictwa społeczeństwa w kulturze poprzez rozwój potencjału kulturalnego i turystycznego Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Cel zostanie osiągnięty poprzez odrestaurowanie zabytkowego Pałacu Karolin i utworzenie w nim nowoczesnego centrum edukacyjnego prezentującego i promującego polski folklor.

Pałac Karolin znajduje się na terenie parku należącym do „Mazowsza” w Otrębusach i jest budynkiem zaprojektowanym przez wybitnego architekta prof. Czesława Domaniewskiego. Oddany został do użytku w 1911 r. jako sanatorium „dla niezamożnych i nerwowo chorych” a po wojnie i okupacji w 1949 r. w nadwątlonym stanie został przekazany na potrzeby Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, stając się miejscem pierwszych warsztatów i występów tancerzy Zespołu. Przez ostatnie lata służący pracownikom administracyjnym Zespołu, teraz Pałac ma szansę stać się nowoczesnym centrum nauki o folklorze dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Otrzymane dofinansowanie pozwoli w jednym miejscu zebrać i zaprezentować zróżnicowanie i koloryt folkloru poszczególnych regionów przejawiający się w ubiorze, śpiewie, tańcu oraz używanych instrumentach i artefaktach, ewoluujący w wyniku różnych wydarzeń historycznych. Nowoczesny sprzęt audiowizualny umożliwi zaś polskim i zagranicznym turystom zobaczyć i doświadczyć tej różnorodności.


Zakres projektu


W ramach realizacji projektu „Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach” zakłada się przeprowadzenie generalnego remontu i częściowej przebudowy Pałacu w Karolinie. W przebudowanych i zmodernizowanych wnętrzach powstanie zaś stała ekspozycja wyposażona w wysokiej klasy system audiowizualny umożliwiający prowadzenie w sposób atrakcyjny działalności edukacyjnej. Dzięki realizacji projektu PZLPiT „Mazowsze” ma ambicję stać się główną bazą poznawczo – edukacyjną w zakresie prezentacji charakterystycznych cech, wyróżniających regiony Polski, m.in.: Śląska, Kujaw, Wielkopolski, Kaszub, Podhala, Mazowsza i Pomorza, dla których pomimo odrębności wspólnym komponentem folkloru były polskie tańce narodowe, takie jak krakowiak, mazur, polonez, kujawiak, oberek. Przedsięwzięcie zakłada prezentację tematu żywego, potrafiącego poruszyć, wzbudzić emocje, zaintrygować, a docelowo uświadomić rolę folkloru na wielu płaszczyznach kultury.


Planowany termin zakończenia projektu przypada na koniec 2020 r. i już dziś zachęcamy do śledzenia postępów realizacji inwestycji oraz wzięcia udziału w otwarciu centrum.

 

Więcej

do góry