W Konkursie mogą brać udział osoby, które spełnią poniższe warunki:

  1. we właściwym terminie skutecznie zgłoszą udział w Konkursie,
  2. znajdują się w poszczególnych kategoriach wiekowych:

I Kategoria wiekowa: 8 – 13 lat 
II Kategoria wiekowa: 14 – 19 lat
III Kategoria wiekowa: 20 – 25 lat            
IV Kategoria wiekowa: 26 +

  1. nie są laureatami poprzedniej edycji Konkursu.

Wiek Uczestnika określa się zgodnie z rokiem urodzenia.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeń w postaci formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej www.mazowsze.waw.pl drogą elektroniczną (skan), bądź pocztą tradycyjną na adres Partnera Regionalnego . 

 

Więcej

do góry