Regulamin Klubu Przyjaciół „Mazowsza”

§ 1


Głównym Celem Klubu Przyjaciół ,,Mazowsza” jest skupienie ludzi wrażliwych na piekno sztuki, a zwłaszcza kultury ludowej. Jest to działanie na rzecz ochrony i rozpowszechniania dziedzictwa kulturowego, bedacego jednym z głównych celów powołania i funkcjonowania już od 65 lat Panstwowego Zespołu Ludowego Piesni i Tanca ,,Mazowsze” im. T. Sygietynskiego. Zespół realizuje swoja misje przede wszystkim poprzez sceniczna prezentacje: muzyki, piesni i tanców oraz strojów regionalnych i narodowych. Siedziba Zespołu „Matecznik” spełnia ważna role na mapie kulturalnej Polski. Ma również bardzo bogata oferte działalnosci i rozwoju dla społecznosci lokalnej. Członkostwo w Klubie ma przyczynic sie do wspierania i dalszego rozwoju dzieła Miry Ziminskiej - Sygietynskiej i Tadeusza Sygietynskiego i utrzymania przez Panstwowy Zespół Ludowy Piesni i Tanca ,,Mazowsze” im. T. Sygietynskiego funkcji „Ambasadora Polskiej Kultury” poza granicami naszego Kraju oraz jednej z czołowych instytucji kultury w Polsce.


§ 2
 

 1. Swoje cele Klub realizuje poprzez wspieranie działalnosci PZLPiT ,,Mazowsze” na rzecz upowszechniania kultury, w drodze przekazywania srodków finansowych wpłacanych na rzecz Klubu przez jej członków.
 2. Każda osoba fizyczna lub prawna, po podpisaniu deklaracji wstapienia do Klubu i dokonaniu wpłaty na rzecz Klubu, staje sie jego członkiem i otrzymuje Karte Członkowska Klubu Przyjaciół ,,Mazowsza”. Karty wydawane sa przez Dział Marketingu PZLPiT ,,Mazowsze”. Wydawane karty sa ważne przez okres 12 miesiecy od daty wydania.
 3. Wpłaty na rzecz klubu można dokonywac poprzez przelew na rachunek bankowy ,,Mazowsza”, po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dostepnego na stronie internetowej zespołu lub w kasie Matecznika. Po spełnieniu ww. warunków własciwa karta Klubu Przyjaciół „Mazowsza” zostanie przesłana droga pocztowa w terminie 14 dni na wskazany adres.
 4. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy:
  1. wysłac na adres: PZLPiT ,,Mazowsze”, Dział Marketingu,  05-805 Otrebusy, ul. Swierkowa 2 
   lub
  2. mailem na adres: sekretariat@mazowsze.waw.pl
   lub
  3.  zostawic w kasie Matecznika.
 5. Wpłaty należy dokonac na rachunek PZLPiT „Mazowsze”

 

PKO Bank Polski

nr rachunku 60 1020 1026 0000 1302 0234 5940

z podaniem tytułu: wpłata na rzecz Klubu Przyjaciół

,,Mazowsza”, z jednoczesnym podaniem danych

Wpłacajacego (imie i nazwisko lub nazwa Firmy)
 

§ 3
 

 1. Osoby fizyczne otrzymuja:
  1. Karte Przyjaciela „Mazowsza”- OBEREK - po dokonaniu wpłaty w wysokosci minimum 150 zł, z zastrzeżeniem § 2 pkt. 2 i 3,
  2. Karte Przyjaciela „Mazowsza”- KRAKOWIAK - po dokonaniu wpłaty w wysokosci minimum 500 zł, z zastrzeżeniem § 2 pkt. 2 i  3,
  3. Karte Przyjaciela „Mazowsza”- MAZUR - po dokonaniu wpłaty w wysokosci minimum 1.000zł, z zastrzeżeniem § 2 pkt. 2 i 3.
 2. Osoby prawne otrzymuja: Karte Firmowa Przyjaciela „Mazowsza” –MAZUR - po dokonaniu wpłaty minimum 5.000zł, z zastrzeżeniem § 2 pkt. 2 i 3.


§ 4


Członek Klubu, posiadacz Karty Przyjaciela „Mazowsza” OBEREK, uzyskuje prawo do:

 • • skorzystania z 20% zniżki na zakup maksymalnie 3 biletów na dowolne wydarzenia artystyczne odbywajace sie w siedzibie zespołu, których organizatorem jest PZLPiT ,,Mazowsze”,
 • • otrzymywania poczta elektroniczna informacji o repertuarze w siedzibie Zespołu - ,,Mateczniku,” oraz wystepach
 • Zespołu poza siedziba,
 • • otrzymywania informacji i zaproszen na wernisaże i wystawy sztuki w „Mateczniku”,
 • • bezpłatnego jednokrotnego zwiedzenia – z przewodnikiem, wraz z osoba towarzyszaca, muzeum w Pałacu w Karolinie,
 • • zamieszczenia danych osobowych klubowicza – po uzyskanie wczesniej z jego strony akceptacji, na liscie członkowskiej Klubu, publikowanej oraz na stronie internetowej ,,Mazowsza”.

 

§ 5

Członek Klubu, posiadacz Karty Przyjaciela „Mazowsza” KRAKOWIAK, uzyskuje prawo do :

 • • skorzystania z 2 darmowych biletów na dowolne wydarzenia artystyczne odbywajace sie w siedzibie zespołu,
 • których organizatorem jest PZLPiT ,,Mazowsze”
 • • skorzystania z 25% zniżki na zakup 4 biletów na dowolne wydarzenia artystyczne w siedzibie zespołu, których organizatorem jest PZLPiT ,,Mazowsze”,
 • • otrzymywania poczta elektroniczna informacji o repertuarze w siedzibie zespołu- ,,Mateczniku,” oraz wystepach zespołu poza siedziba,
 • • otrzymywania informacji i bezpłatnych zaproszen na wernisaże i wystawy sztuki w Mateczniku,
 • • bezpłatnego jednokrotnego zwiedzenia – z przewodnikiem, wraz z osoba towarzyszaca, muzeum w Pałacu w Karolinie,
 • • zamieszczenia danych osobowych klubowicza – po uzyskanie wczesniej z jego strony akceptacji, na liscie członkowskiej Klubu, publikowanej oraz na stronie internetowej ,,Mazowsza”.

 

§ 6


Członek Klubu, posiadacz Karty Przyjaciela „Mazowsza” MAZUR, uzyskuje prawo do:

 • • Skorzystania z 4 darmowych biletów na wydarzenia artystyczne w siedzibie zespołu, których organizatorem jest PZLPiT ,,Mazowsze”
 • • Skorzystania z 30% zniżki na zakup 4 biletów na dowolne wydarzenie artystyczne w siedzibie zespołu, których organizatorem jest PZLPiT ,,Mazowsze”
 • • otrzymywania poczta elektroniczna informacji o repertuarze w siedzibie zespołu- ,,Mateczniku,” oraz wystepach zespołu poza siedziba,
 • • otrzymywania informacji i bezpłatnych zaproszen na wernisaże i wystawy sztuki w Mateczniku,
 • • bezpłatnego jednokrotnego zwiedzenia – z przewodnikiem, wraz z osoba towarzyszaca, muzeum w Pałacu w Karolinie,
 • • zamieszczenia danych osobowych klubowicza (lub nazwy firmy) – po uzyskanie wczesniej z jego strony akceptacji, na liscie członkowskiej Klubu, publikowanej na stronie internetowej ,,Mazowsza”.
 • • zwiedzania pod opieka pracownika ”Mazowsza” pomieszczen Zespołu w Mateczniku.

 

§ 7

 

Osoby prawne przystepujace do Klubu, oprócz przywilejów przysługujacych im z tytułu posiadania Karty Przyjaciela Mazowsza MAZUR, uzyskuja prawo do:

 • • skorzystania dodatkowo z możliwosci nabycia 8 biletów z 30% zniżka na zakup biletów na wydarzenia artystyczne w siedzibie zespołu, których organizatorem jest PZLPiT ,,Mazowsze”
 • • dodatkowo zamieszczenia danych klubowicza (nazwy firmy) – po uzyskanie wczesniej z jego strony akceptacji, na liscie członkowskiej Klubu, publikowanej w programach koncertów.

 

§ 8

 

Bilety ze zniżka, a także darmowe wejsciówki, odbierane sa w kasie Matecznika po okazaniu karty klubowej. Prosimy o wczesniejsze dokonywanie rezerwacji w kasie Matecznika.

 

§ 9

 

Wraz z przyjeciem do Klubu Przyjaciół ,,Mazowsza”, członek Klubu wyraża zgode na udostepnianie i przechowywanie danych osobowych przez PZLPiT ,,Mazowsze” im. T. Sygietynskiego. Członek ma prawo do wgladu i dokonywania aktualizacji swoich danych. PZLPiT ,,Mazowsze” zapewnia, że dane beda wykorzystywane jedynie do celów zwiazanych z działalnoscia Klubu i nie beda udostepniane osobom trzecim.

Więcej

do góry