PL EN RU

Login
via panel

Co jest grane?

Kalendarium wydarzeń,
które przygotowaliśmy dla Was

Zaplecze noclegowe Matecznik Mazowsze wraz z adaptacją stajni na Karczmę Staropolską

dla rozwoju Mazowsza

 

Nazwa projektu: "Zaplecze noclegowe Matecznik Mazowsze wraz z adaptacją stajni na Karczmę Staropolską
Beneficjent: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego

Całkowita wartość projektu: 24.166.877,02zł wartość dofinansowania: 16.824.828,23zł

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

 
Opis projektu:

Celem nadrzędnym analizowanego projektu jest wzrost konkurencyjności i wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu poprzez wykorzystanie walorów turystycznych

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa możliwości PZLPiT „Mazowsze" w zakresie promocji i zwiększania atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę infrastruktury kulturalnej „Karolina".

 
Osiągnięcie powyższych celów przyniesie następujące efekty:

 • Poszerzenie oferty PZLPiT Mazowsze o propozycje skierowane do turystów z kraju i z zagranicy
 • Poprawa warunków dostępu osób niepełnosprawnych do infrastruktury turystycznej
 • Zachowanie materialnego dziedzictwa
 • Aktywizacja społeczno-gospodarcza regionu poprzez podniesienie jego walorów turystycznychPrzedmiotem projektu jest rewitalizacja zabytkowego budynku na cele turystyczno-kulturalne - stworzenie miejsca promocji polskiej kultury kulinarnej oraz rozbudowa bazy Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze" o zaplecze noclegowe. Przedsięwzięcie wdrażane będzie na terenie historycznej siedziby zespołu - „Matecznika Mazowsze", odwiedzanego rokrocznie przez turystów polskich i zagranicznych. Realizacja inwestycji pozwoli na rozwój publicznej infrastruktury turystycznej, dzięki której nastąpi popularyzacja ludowego dziedzictwa kulturowego regionu oraz innych części Polski.

 

W ramach projektu przewiduje się następujące działania:

1. kompleksowy remont budynku dawnej stajni Zespołu Pałacowo-Parkowego „Karolin" z adaptacją pomieszczeń na Karczmę Staropolską o pow. użytkowej 431 m2, w tym:

 • pomieszczenia jadalne,
 • zaplecze kuchenne i magazynowe,
 • zaplecze sanitarne.


2. budowa obiektu zaplecza noclegowego o pow. użytkowej 2.706 m2, składającego się z:

 • 55 pokoi 1 i 2-osobowych z łazienkami przeznaczonych łącznie dla 98 osób,
 • pomieszczenia recepcji i obsługi klienta,
 • sali śniadaniowej,
 • sal ogólnego przeznaczenia: telewizyjnej, bilardowej, czytelni
 • gabinetu odnowy biologicznej z sauną,
 • pomieszczeń technicznych.


3. zagospodarowanie terenu, w tym:

 • budowa ciągów komunikacyjnych oraz placów na potrzeby nowego izmodernizowanego budynku (w tym stworzenie miejsca na letni ogródek funkcjonujący sezonowo przy Karczmie)
 • budowa parkingu na 47 miejsc postojowych,
 • wykonanie przyłączy i sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych,
 • wykonanie zewnętrznego odwodnienia parkingu,
 • wykonanie przyłącza gazowego,
 • zagospodarowanie zieleni na terenie obiektu,
 • budowa zaplecza rekreacyjnego, w tym kortu tenisowego.

   

Efektem przedsięwzięcia będzie stworzenie oferty turystycznej i zwiększenie dostępności do niej z uwagi na uzyskaną możliwość:

 • stworzenia oferty turystycznej PZLPiT Mazowsze nakierowanej naprezentację bogactwa kulinarnego kuchni polskiej i regionalnej,
 • organizacji (wraz z pełną obsługą) inicjatyw artystycznych skierowanychdo turystów, takich jak warsztaty, pokazy i kursy, trwających od kilku dokilkunastu dni,
 • obsługi większej ilości osób odwiedzających „Matecznik Mazowsze".


Powiązane artykuły

Matecznik Mazowsze centrum folklorystyczne

Nazwa projektu: "Matecznik Mazowsze" centrum folklorystyczne
Beneficjent: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego
Całkowita wartość projektu: 59.055.565,70zł wartość dofinansowania: 39.189.744,09zł

czytaj więcej

Zaplecze noclegowe Matecznik Mazowsze wraz z adaptacją stajni na Karczmę Staropolską

Nazwa projektu: "Zaplecze noclegowe Matecznik Mazowsze wraz z adaptacją stajni na Karczmę Staropolską
Beneficjent: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego

Całkowita wartość projektu: 24.166.877,02zł wartość dofinansowania: 16.824.828,23zł

czytaj więcej

Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu

Nazwa projektu: Zabytkowy Park Mazowsza Wizytówką Regionu
Beneficjent: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego
Całkowita wartość projektu: 11.166.164,37zł wartość dofinansowania: 9.490.123,09zł

czytaj więcej

"Mazowsze" dla Mazowsza - promocja gospodarcza Mazowsza dla przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury

Nazwa projektu: "Mazowsze" dla Mazowsza - promocja gospodarcza Mazowsza dla przemysłów kreatywnych iprzemysłów kultury
Beneficjent: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego
Całkowita wartość projektu: 723 240,00zł wartość dofinansowania: 494 700,00zł

czytaj więcej

Warto zobaczyć. Galeria

zobacz wszystkie zdjęcia

O nas

ECMM

Multimedia

Dołącz do nas

Klub

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni
i Tańca "MAZOWSZE"
im. Tadeusza Sygietyńskiego
w Karolinie

Tel.: +48 22 2088888
Fax: +48 22 2088800

 

 

Zespół finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego