PL EN RU

Login
via panel

Co jest grane?

Kalendarium wydarzeń,
które przygotowaliśmy dla Was

Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu

dla rozwoju MazowszaNazwa projektu: Zabytkowy Park Mazowsza Wizytówką Regionu
Beneficjent: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego
Całkowita wartość projektu: 11.166.164,37zł wartość dofinansowania: 9.490.123,09zł

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

 
Opis projektu:

Celem nadrzędnym projektu jest wzrost konkurencyjności i wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu poprzez wykorzystanie walorów kulturowych Mazowsza.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa możliwości wykorzystania potencjału rekreacyjno-kulturowego parku w „Karolinie" poprzez poprawę stanu obiektu w obszarze przyrodniczym i infrastrukturalnym.

 

Osiągnięcie powyższych celów przyniesie następujące efekty:

  • Poprawa możliwości zachowania i prezentacji dziedzictwa kulturowego regionu
  • Poprawa możliwości zaspokojenia kulturalno-rekreacyjnych potrzeb mieszkańców regionu
  • Udostępnienie parku osobom niepełnosprawnym
  • Poprawa możliwości wykorzystania walorów kulturowych dla wzrostu atrakcyjności społeczno-gospodarczej regionu.


Przedmiotem projektu jest rewitalizacja unikalnego zabytkowego parku „Karolin" - siedziby PZLPiT „Mazowsze". Zrewitalizowany obiekt służyć będzie rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców regionu oraz osób odwiedzających. Odnowiona infrastruktura zapewni poszerzenie oferty kulturalno-rekreacyjnej regionu oraz stworzy warunki dla promowania dziedzictwa kulturowego. Obiekt powiększy zasób publicznej infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej w regionie, przyczyniając się do poprawy jakości i dostępności oferty kulturalnej województwa mazowieckiego.

 
W zakres przedsięwzięcia wchodzą następujące działania:

Prace budowlane:

  • modernizacja budynku stolarni zaadaptowanej na klub (m.in. dostosowanie architektury do innych obiektów, przebudowa dachu, ocieplenie i otynkowanie elewacji),
  • wzmocnienie ścian i stropów Małej i Dużej Sali Baletowej oraz dostosowanie wejścia do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
  • budowa sanitariatu przy placu zabaw dla dzieci,
     

Przygotowanie terenu parku pod rewitalizację:

  • wycinka drzew,
  • uprzątnięcie terenu,
  • zabezpieczenie zieleni na czas robót budowlanych,
     

Wykonanie instalacji elektrycznych:

  • Modernizacja i wykonanie instalacji oświetlenia terenu i in. instalacji elektrycznej,


Wykonanie instalacji teletechnicznych:

  • wykonanie kanalizacji teletechnicznej światłowodowej łączącej budynki na terenie kompleksu,
  • montaż systemu monitoringu i kontroli dostępu
  • instalacja punktów dostępowych bezprzewodowego Internetu na terenie parku,

 

Wykonanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych:

  • modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej, m.in. doprowadzenie wody do projektowanego placu zabaw,
  • modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej,
     

Zagospodarowanie terenu:
 

  • otwarcie widoku na pałac,
  • renowacja pamiątkowych kamieni (ok. 40 szt.) przed Pałacem,
  • wytyczenie ścieżki przyrodniczej wraz z oznakowaniem zabytków przyrody, rzeźb itp.
  • wykonanie placu zabaw dla dzieci,
     

Modernizacja ciągów komunikacyjnych:

 

  • poszerzenie alejek w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • wymiana nawierzchni dróg, ścieżek i chodników,
  • utworzenie parkingu dla rowerów,
  • wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich przy wejściu do Pałacu,
     

Zagospodarowanie zieleni:
 

  • zabiegi pielęgnacyjne dot. istniejących roślin
  • taksacja - wycinka drzew,
  • rekultywacja trawników,
  • posadzenie niskich żywopłotów,
  • posadzenie zieleni o funkcji izolacyjnej m.in.: rzędy krzewów wzdłuż ogrodzenia, przy parkingach i na terenie zabaw dla dzieci,
  • nasadzenia zieleni,
  • ochrona i pielęgnacja roślinności o szczególnej wartości historycznej,
     

Wykonanie nowego ogrodzenia na ok. ¾ obwodu działki wraz z bramami i  furtkami,
Zakup i montaż obiektów małej architektury:

  • metalowe i drewniane ławeczki, stoliki,
  • stylowe latarnie,
  • kosze na śmieci,
  • wyposażenie placu zabaw dla dzieci,
  • zadaszenie parkingu dla rowerów,
     

Zakup mobilnej sceny plenerowej wraz z wyposażeniem i namiotem garderobianym.

 

Strona projektu: www.parkkarolin.pl

 


Powiązane artykuły

Matecznik Mazowsze centrum folklorystyczne

Nazwa projektu: "Matecznik Mazowsze" centrum folklorystyczne
Beneficjent: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego
Całkowita wartość projektu: 59.055.565,70zł wartość dofinansowania: 39.189.744,09zł

czytaj więcej

Zaplecze noclegowe Matecznik Mazowsze wraz z adaptacją stajni na Karczmę Staropolską

Nazwa projektu: "Zaplecze noclegowe Matecznik Mazowsze wraz z adaptacją stajni na Karczmę Staropolską
Beneficjent: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego

Całkowita wartość projektu: 24.166.877,02zł wartość dofinansowania: 16.824.828,23zł

czytaj więcej

Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu

Nazwa projektu: Zabytkowy Park Mazowsza Wizytówką Regionu
Beneficjent: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego
Całkowita wartość projektu: 11.166.164,37zł wartość dofinansowania: 9.490.123,09zł

czytaj więcej

"Mazowsze" dla Mazowsza - promocja gospodarcza Mazowsza dla przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury

Nazwa projektu: "Mazowsze" dla Mazowsza - promocja gospodarcza Mazowsza dla przemysłów kreatywnych iprzemysłów kultury
Beneficjent: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego
Całkowita wartość projektu: 723 240,00zł wartość dofinansowania: 494 700,00zł

czytaj więcej

Warto zobaczyć. Galeria

zobacz wszystkie zdjęcia

O nas

ECMM

Multimedia

Dołącz do nas

Klub

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni
i Tańca "MAZOWSZE"
im. Tadeusza Sygietyńskiego
w Karolinie

Tel.: +48 22 2088888
Fax: +48 22 2088800

 

 

Zespół finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego