PL EN RU

Login
via panel

Co jest grane?

Kalendarium wydarzeń,
które przygotowaliśmy dla Was

Matecznik Mazowsze centrum folklorystyczne

dla rozwoju MazowszaNazwa projektu: "Matecznik Mazowsze" centrum folklorystyczne
Beneficjent: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego
Całkowita wartość projektu: 59.055.565,70zł wartość dofinansowania: 39.189.744,09zł

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

 
Opis projektu:

Celem nadrzędnym projektu jest wzrost konkurencyjności i wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu poprzez wykorzystanie walorów kulturowych Mazowsza.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa oferty kulturalnej PZLPiT „Mazowsze" poprzez rozbudowę infrastruktury kulturalnej Matecznika Mazowsze.

 
Osiągnięcie powyższych celów przyniesie następujące efekty:

 • Lepsze zaspokojenie kulturalnych potrzeb mieszkańców poprzez poprawę stanu infrastruktury kulturalnej w regionie.
 • Stworzenie odpowiednich warunków pracy i rozwoju zespołu, przyczyniające się do zachowania dziedzictwa kulturowego.
 • Poprawa warunków dostępu do infrastruktury kulturalnej osób niepełnosprawnych.
 • Aktywizacja społeczno-gospodarcza regionu poprzez podniesienie jego walorów kulturowych.

 

Przedmiotem projektu jest budowa na terenie siedziby PZLPiT „Mazowsze" wielofunkcyjnego obiektu widowiskowo-ekspozycyjnego i stworzenie w nim Europejskiego Centrum Promocji Kultury Regionalnej i Narodowej MATECZNIK-MAZOWSZE. Powstała infrastruktura zapewni świadczenie nowych usług, rozwinięcie działań w zakresie edukacji artystycznej oraz promowania dziedzictwa kulturowego. Obiekt powiększy zasób publicznej infrastruktury kulturalnej w regionie, przyczyniając się do poprawy jakości i dostępności oferty kulturalnej województwa mazowieckiego.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się wykonanie następujących prac:

Budowa obiektu Sali Widowiskowo-Edukacyjnej (o powierzchni użytkowej 6.690,46 m2), w którego skład wchodzą m.in. następujące pomieszczenia:

 • scena teatralna o powierzchni 224,84 m2 z kieszeniami bocznymi i kieszenią tylną,
 • widownia na 580 miejsc o powierzchni użytkowej 567,30 m2,
 • pomieszczenia techniczne związane z obsługą sceny i widowni: reżyserii dźwięku i świateł, transmisji TV, kabiny kinotechnicznej, tłumaczy i dziennikarzy,   
 • sale prób, garderoby, pracownie artystów, sale nauczania indywidualnego, pomieszczenia socjalne oraz odnowy biologicznej dla artystów,
 • magazyny: sprzętu oświetleniowego, sprzętu akustycznego, dekoracji, instrumentów muzycznych, kostiumów itp.
 • foyer z szatniami i sanitariatami (w tym dla niepełnosprawnych),
 • bufet i jadalnia wraz zapleczem,
 • hall z pomieszczeniami muzealno-wystawienniczymi,
 • pomieszczenia techniczne związane z prawidłowym funkcjonowaniem budynku: wentylatornie i klimatyzatornie, kotłownia, przyłącze wody, rozdzielnie elektryczne i in. pomieszczenia pomocnicze,
 • pomieszczenia administracyjne i biurowe,
 • podziemny garaż z 25 stanowiskami postojowymi.

 

Wyposażenie budynku w instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania:

 • wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
 • centralnego ogrzewania,
 • ciepła technologicznego i wody lodowej,
 • wodno-kanalizacyjną,
 • ciepłej wody użytkowej,
 • gazową,
 • oświetleniową,
 • elektryczną,
 • odgromową,   
 • ochrony przeciwpożarowej,
 • sieć telefoniczno-komputerową,
 • telewizję kablową,
 • system tłumaczeń symultanicznych,
 • instalacje audiowizualne,
 • system sygnalizacji włamania i napadu,
 • system kontroli dostępu,
 • system telewizji dozorowej,

 

Zakup i montaż wyposażenia obiektu:

 • sprzęt sceniczno-estradowy,
 • wyposażenie garderób i pracowni,
 • wyposażenie gastronomiczne bufetu,
 • meble, wieszaki do szatni, sofy itp.
 • wyposażenie pomieszczeń sanitarnych,
 • systemy przechowywania kostiumów koncertowych,
 • sprzęt audiowizualny,
 • sprzęt komputerowy i biurowy,
 • wykładziny i elementy dekoracyjne.


Zagospodarowanie terenu otaczającego budynek, w tym:

 • wykonanie układu drogowego zapewniającego dojazd do budynku oraz parkingów i garażu,
 • wykonanie chodników,
 • wykonanie odwodnień dojazdów i miejsc postojowych,
 • ułożenie odcinków sieci i wykonanie przyłączy instalacyjnych: wodociągowego, kanalizacyjnego i gazowego,
 • montaż zewnętrznych sieci i przyłączy elektroenergetycznych,
 • ułożenie telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej,
 • zagospodarowanie zieleni na terenie inwestycji,
 • wykonanie dekoracyjnego basenu przed wejściem głównym do budynku,
 • wykonanie ogrodzenia terenu o długości ok. 320 m oraz bram i furtek.


Powiązane artykuły

Matecznik Mazowsze centrum folklorystyczne

Nazwa projektu: "Matecznik Mazowsze" centrum folklorystyczne
Beneficjent: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego
Całkowita wartość projektu: 59.055.565,70zł wartość dofinansowania: 39.189.744,09zł

czytaj więcej

Zaplecze noclegowe Matecznik Mazowsze wraz z adaptacją stajni na Karczmę Staropolską

Nazwa projektu: "Zaplecze noclegowe Matecznik Mazowsze wraz z adaptacją stajni na Karczmę Staropolską
Beneficjent: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego

Całkowita wartość projektu: 24.166.877,02zł wartość dofinansowania: 16.824.828,23zł

czytaj więcej

Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu

Nazwa projektu: Zabytkowy Park Mazowsza Wizytówką Regionu
Beneficjent: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego
Całkowita wartość projektu: 11.166.164,37zł wartość dofinansowania: 9.490.123,09zł

czytaj więcej

"Mazowsze" dla Mazowsza - promocja gospodarcza Mazowsza dla przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury

Nazwa projektu: "Mazowsze" dla Mazowsza - promocja gospodarcza Mazowsza dla przemysłów kreatywnych iprzemysłów kultury
Beneficjent: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego
Całkowita wartość projektu: 723 240,00zł wartość dofinansowania: 494 700,00zł

czytaj więcej

Warto zobaczyć. Galeria

zobacz wszystkie zdjęcia

O nas

ECMM

Multimedia

Dołącz do nas

Klub

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni
i Tańca "MAZOWSZE"
im. Tadeusza Sygietyńskiego
w Karolinie

Tel.: +48 22 2088888
Fax: +48 22 2088800

 

 

Zespół finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego